Dátum: 2020. március 02.
  • Köszöntő
  • Szervezők
  • Általános információk
  • Program
  • Részvételi díj
  • Fizetési és lemondási feltételek
  • Letölthető dokumentumok
  • Kapcsolat

*** JELENTKEZÉS LEZÁRVA ***
A jelentkezések száma elérte a maximumot, ezért a regisztrációt lezártuk.
Amennyiben visszamondás történik, körlevélben értesítjük Önöket.

 

Kedves Érdeklődők!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar részéről harmadik alkalommal kerül megrendezésre – ezúttal budapesti helyszínen – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára kötelező közbeszerzési szakmai képzésként elismert konferencia, amelynek címe ezúttal „Közigazgatás és közbeszerzések”. Rendezvényünk a közbeszerzések megvalósításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó közigazgatási, közigazgatási jogi kérdésekre fókuszál, ennek keretében a hazai és az uniós jogi előírások alapulvételével a résztvevők közbeszerzési tárgyú előadásokat hallhatnak az európai uniós támogatások felhasználásának ellenőrzéséről, az elektronikus közbeszerzésekről, a Közbeszerzési Hatóság tevékenységéről, adatvédelemről és a közigazgatási hatósági eljárási (jogorvoslati) kérdésekről.

Szeretettel várunk minden szakértőt és érdeklődőt!

A képző intézmény: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai vezető: Dr. Pfeffer Zsolt PhD, adjunktus

A képzés technikai lebonyolítója: JuridEco Zrt.

Helyszín: Hunguest Hotel Millennium Budapest***superior (1089 Budapest, Üllői út 94-98.)

Időpont: 2020. 03. 02. 10:00-16:00

Jelentkezési és fizetési határidő: 2020.02.05. 

Figyelem! A rendezvény LÉTSZÁMKORLÁTOS, a maximális létszám elérése esetén a regisztráció lezárásra kerül!
*** JELENTKEZÉS LEZÁRVA ***
A jelentkezések száma elérte a maximumot, ezért a regisztrációt lezártuk.
Amennyiben visszamondás történik, körlevélben értesítjük Önöket.


Megszerezhető kreditpont: 3 

A képzésen résztvevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltétele: A konferencia teljes időtartama alatt, három alkalommal aláírt jelenléti ív (a képzés megkezdését megelőzően, az ebédszünet után és a képzés lezárását követően). A közbeszerzésekért felelős miniszter a képzést követően tájékoztatja a tanulmányi pontszámra jogosult résztvevőt a jelenléti íven feltűntetett elektronikus levelezési címén a továbbképzési tanulmányi pontszámok nyilvántartásba vételéről.

FAKSZ Képzés
Közigazgatás és közbeszerzések

2020.03.02.

Hunguest Hotel Millennium Budapest
1089 Budapest, Üllői út 94-98.

PROGRAM

09:30 - 10:00 Regisztráció, jelenléti ív aláírása, büfé

10:00 – 10:30 Megnyitó előadás – Dr. Kretter Diána, helyettes államtitkár, Miniszterelnökség

10:30 – 11:15 Audit tapasztalatok az uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzések terén - Dr. Lipták Beáta, jogi főreferens, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

11:15 – 12:00 Elektronikus közbeszerzés a gyakorlatban – az eljárási cselekmények elektronikus teljesítése - Dr. Tátrai Tünde, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudomány Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet, Ellátási Lánc Menedzsment és Logisztika Tanszék

12:00 – 13:00 Ebédszünet, jelentléti ív aláírása

13:00 – 14:00 A Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenysége - Dr. Kovács László, főtitkár, Közbeszerzési Hatóság

14:00 – 14:45 Diszkrecionális és mérlegelési jogkörön alapuló ajánlatkérői és közigazgatási hatósági (döntőbizottsági) döntések Dr. Pfeffer Zsolt, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

14:45 – 15:00 Kávészünet

15:00 – 16:00 Az adatvédelem és jelentősége a közbeszerzésekben - Dr. Dudás Gábor, ügyvéd, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet, Gazdasági Jogi Tanszék

16:00              Jelentléti ív aláírása

Részvételi díj: br. 37 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a szakmai előadásokon, a kávészüneteken és az ebéden való részvételt.

Tájékoztatjuk, hogy az ebéd és kávészünetek költsége a részvételi díjból 9 450 Ft/fő értékben étkezésként kerül továbbszámlázásra, így a számlán külön sorban, bontva kerül feltűntetésre.

Regisztrációs és fizetési határidő: 2020. 02. 05.
Helyszíni regisztrációra nincs lehetőség!

Minimális résztvevői létszám: 50 fő
50 fő alatti létszám esetén a rendezvényt nem áll módunkban megtartani. A befizetett regisztrációs díj ebben az esetben teljes mértékben visszafizetésre kerül.

Fizetési és lemondási feltételek:
Regisztrációját követően a fentiekben megadott e-mail címre visszaigazolást, valamint a részvételi díjról díjbekérőt küld a rendezvény technikai lebonyolítója, a Jurideco Zrt.
A részvételi díjat a díjbekérőn feltűntetett bankszámlaszámra, az ott megadott határidőig átutalni szíveskedjen. A jóváírásról kiállított számlát a rendezvény során veheti át a regisztrációkor.
A kiegyenlítésre nem került regisztrációkat 2020. február 5-én töröljük.

Lemondási feltételek:
A regisztráció lemondására kizárólag írásban van lehetőség a farago.agnes@pte.hu e-mail címen keresztül, legkésőbb 2020. 02. 21-ig, 10%-os kezelési költség megfizetésével. A 2019. 02. 21. után lemondott részvételre vonatkozó díjat visszatéríteni nem áll módunkban.
Regisztrációjával elfogadja jelen fizetési és lemondási feltételeket. A visszaigazolt jelentkezés szerződésnek minősül.

Szakmai szervező: Dr. Pfeffer Zsolt PhD, adjunktus
e-mail cím: pfeffer.zsolt@yahoo.com 
telefonszám: +36 20 9362908

Regisztráció, számlázás: JuridEco Zrt.
Faragó Ágnes
farago.agnes@pte.hu
​30/153-1554
72/501-500/23137