Dátum: 2019. október 17.
  • Köszöntő
  • Szervezők
  • Általános információk
  • Program
  • Részvételi díj
  • Fizetési és lemondási feltételek
  • Letölthető dokumentumok
  • Kapcsolat

Kedves Érdeklődők!

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán második alkalommal kerül megrendezésre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára kötelező közbeszerzési szakmai képzésként elismert konferencia, amelynek címe ezúttal „Közbeszerzések és (köz)pénzügyek”. Rendezvényünk a közbeszerzések megvalósításakor felmerülő pénzügyi, közpénzügyi problémák jogi és gazdasági szempontból történő bemutatására fókuszál, ennek keretében a hazai és az uniós jogi előírások alapulvételével a résztvevők közbeszerzési tárgyú előadásokat hallhatnak az európai uniós támogatások felhasználásáról, a Közbeszerzési Hatóság tevékenységéről, a pénzügyi jogi alapkérdésekről és a fenntarthatóság témaköréről.

Szeretettel várunk minden szakértőt és érdeklődőt!

A képző intézmény: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai vezető: Dr. Pfeffer Zsolt PhD, adjunktus

A képzés technikai lebonyolítója: JuridEco Zrt.

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)

Időpont: 2019. 10. 17. 10:00-16:30

Megszerezhető kreditpont: 3 pont

A képzésen résztvevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltétele:
A konferencia teljes időtartama alatt, három alkalommal aláírt jelenléti ív (a képzés megkezdését megelőzően, az ebédszünet után és a képzés lezárását követően).

A közbeszerzésekért felelős miniszter a képzést követően tájékoztatja a tanulmányi pontszámra jogosult résztvevőt a jelenléti íven feltűntetett elektronikus levelezési címén a továbbképzési tanulmányi pontszámok nyilvántartásba vételéről.

FAKSZ Képzés
Közbeszerzések és (köz)pénzügyek

2019.10.17.
Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (7622 Pécs, 48-as tér 1.)

PROGRAM

09:30 - 10:00 Regisztráció, jelenléti ív aláírása, büfé

10:00 – 10:45 A Közbeszerzési Hatóság és a közpénzügyek átláthatósága, ellenőrzése – Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke

10:45 – 11:30 Az ellenőrzések (auditok) tapasztatalai - Dr. Lipták Beáta, jogi főreferens, Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

11:30 – 12:15 Fenntarthatóság a közbeszerzésekben – pénzügyi szempontból - Dr. Fazekas Szilvia, Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

12:15 – 13:00 Ebédszünet, jelentléti ív aláírása

13:00 – 13:45 A hatékony és felelős közpénzfelhasználás elvének joggyakorlati értelmezése - Dr. Pfeffer Zsolt egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

13:45 – 14:30 A szerződések pénzügyi és adózási szempontú tervezése – az ellenszolgáltatás megalapozása (az irreális vállalás indoklása)- Opauszki László, P-Kontó Kft. ügyvezető

14:30 – 15:00 Kávészünet

15:00 – 15:45 A közbeszerzési eljárások pénzügyi, költségvetési oldalának egyes kérdései - Dr. Pfeffer Zsolt egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

15:45 – 16:30 Az értékelési részszempontok pénzügyi szempontból – mi éri meg az ajánlatkérőnek? – Duczon Árpád, Valurus Kft. ügyvezető, projektmenedzser

16:30 Jelentléti ív aláírása

Részvételi díj: br. 35 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a szakmai előadásokon, a kávészüneteken és az ebéden való részvételt.

Tájékoztatjuk, hogy az ebéd és kávészünetek költsége a részvételi díjból 6200 Ft/fő értékben, étkezésként kerül továbbszámlázásra, így a számlán külön sorban, bontva kerül feltűntetésre.

Regisztrációs határidő: 2019. október 11. MEGHOSSZABBÍTVA 2019. október 14-ig
Helyszíni regisztrációra nincs lehetőség.

Fizetési és lemondási feltételek:
Regisztrációját követően a fentiekben megadott e-mail címre visszaigazolást, valamint a részvételi díjról díjbekérőt küld a rendezvény technikai lebonyolítója, a Jurideco Zrt.
A részvételi díjat a díjbekérőn feltűntetett bankszámlaszámra, az ott megadott határidőig átutalni szíveskedjen. A jóváírásról kiállított számlát a rendezvény során veheti át a regisztrációkor.
A kiegyenlítésre nem került regisztrációkat 2019. október 11-én töröljük.

Lemondási feltételek:
A regisztráció lemondására kizárólag írásban van lehetőség a farago.agnes@pte.hu email címen keresztül, legkésőbb 2019. 10. 10-ig, 10%-os kezelési költség megfizetésével. A 2019. 10. 10. után lemondott részvételre vonatkozó díjat visszatéríteni nem áll módunkban.
Regisztrációjával elfogadja jelen fizetési és lemondási feltételeket. A visszaigazolt jelentkezés szerződésnek minősül.

Szakmai szervező: Dr. Pfeffer Zsolt PhD, adjunktus
E-mail cím: pfeffer.zsolt@yahoo.com
Telefonszám: +36 20 9362908

Regisztráció, számlázás: JuridEco Zrt.
Faragó Ágnes
E-mail cím: farago.agnes@pte.hu
Telefonszám: 72/501-500/23137, 30/153-1554