Háttér:

Pedagógiai alapvégzettséggel 1994-től foglalkozom romákkal és más kisebbségekkel oktatási, szocioéógiai, felzárkóztatási, fejlesztési témákban. Számos kutatást és terepmunkát készítettem elő, szerveztem és irányítottam. 2009-től a PTE NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken dolgozom. 

Szakterülete:
  • társadalomföldrajz,
  • népességföldrajz, etnikai földrajz
  • magyar társadalom aktuális problémái és kihívásai,
  • a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, kiemelten a cigány/roma népesség helyzete és problémaköre,
  • cigány politikai és civil szervezetek,
  • kisebbségvédelem,
  • cigány/roma fiatalok munkaerőpiaci  esélyei,
  • az általános iskolák és a helyi kisebbségi önkormányzatok szerepe a cigány tanulók iskolai eredményeinek előmozdításában,
  • társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában .
Telefon: 72 501-500 23137