• A képzésről | About course
 • A képzés leírása | Details of the course
 • Tananyag egységei | Elements of course
 • Képzési adatok | Details of the course
 • Részvételi díj | Participation fee
 • További információ | Further informations
 • Kapcsolat | Contact
 • Jelentkezés | Application
Képzés típusa | Type
OKJ képzés
Képzés tématerülete | Topic
Gazdasági
Jelentkezési határidő | Closing date for applications
2020-09-16
Tervezett indulás | Planned starting date
2020-09-19
Képzési idő | Duration
320 óra
Képzés díja | Training fee
215 000 Ft

A képzés célja, hogy használható, gyakorlatias tudásanyagot adjon, továbbá bővítse a képzésen részt vevők szakmai kompetenciáit, fejlessze a szakmához szükséges egyéb képességeket, készségeket, személyes – és társas kompetenciákat, hogy ezeket hatékonyabban és eredményesebben tudja a képzésen részt vevő alkalmazni a gyakorlatban.

Az OKJ-s képzés lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy képessé váljanak:

 • közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni,
 • a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni,
 • a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani,
 • megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét,
 • alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat,
 • alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét,
 • a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni,
 • összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését,
 • alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat,
 • kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét,
 • ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat,
 • munkája során használni a számítógépes programcsomagokat,
 • közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában,
 • vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását,
 • elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást,
 • részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

A képzés tanterve ide kattintva tekinthető meg. Az órarend megtekintéséért pedig látogasson el az alábbi oldalra

 • 10773-12 - Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10809-12 - Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
 • 10774-16 - Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10775-16 - Adózási feladatok ellátása
 • 10808-16 - Számviteli feladatok a gyakorlatban
 • 11886-16 - Számviteli szervezési feladatok ellátása
 • 10789-12 - Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

A 2013. szeptember 1-je után életbe lépett 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 2. számú melléklete értelmében a vállalkozási mérlegképes könyvelői képesítés megszerzésekor a Pénzügy és számvitel szakon végzettek a képzés minden vizsgarésze alól automatikus felmentést kapnak, ami azt jelenti, hogy A BIZONYÍTVÁNYT KÜLÖN VIZSGA NÉLKÜL adhatja ki a vizsgaszervező intézmény.

Tanfolyam megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ száma: 55 344 07

Bemeneti feltételek:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
 • 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző szakképesítés
 • 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés
 • 54 344 04 Államháztartási ügyintéző szakképesítés

Közgazdasági egyetemen szerzett BsC üzleti szakirányon szerzett képzettség (marketing, menedzsment, turizmus) vagy Foksz-on szerzett pénzügyi-számviteli szakirány.

Engedélyszám: E-000916/2014/A003

A tanfolyam szervezője: JuridEco Zrt.

A tanfolyam időtartama: 320 óra (ebből 160 óra közös képzés /kontakt óra/, 160 óra előzetes tudásméréssel beszámítva)

Helyszín: Pécs, Rákóczi út 80., 7622

A tanfolyam helye: Pécs

Képzés időtartama: 320 óra (ebből kontaktóra 158, távoktatás 162 óra) 

Csoport létszáma: 15-30 fő

Tanfolyami napok: péntek vagy szombat 

Részvételi díj: 155 000 Ft

Vizsgadíj: .60 000 Ft

Jegyzetköltség: Nincs külön jegyzetköltség.

Kedvezmények:

 • Augusztus 11-ig történő jelentkezés esetén a tanfolyami díj 25%-a
 • Szeptember 8-ig történő jelentkezés esetén a tanfolyami díj 15%-a
 • PTE hallgatók, dolgozók számára a tanfolyami díj 15%-a

A különböző kedvezmények nem összevonhatóak. 

A regisztrációval egyidejűleg fizetendő teljes költség (regisztrációs - és vizsgadíj) a Bologna rendszerben végzett hallgatóinknak: 55 000 Ft

VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ VIZSGA

A 2013. szeptember 1-je után életbe lépett 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 2. számú melléklete értelmében a vállalkozási mérlegképes könyvelői képesítés megszerzésekor a Pénzügy és számvitel szakon végzettek a képzés minden vizsgarésze alól automatikus felmentést kapnak, ami azt jelenti, hogy A BIZONYÍTVÁNYT KÜLÖN VIZSGA NÉLKÜL adhatja ki a vizsgaszervező intézmény.

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint ugyanis a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységei alól.

Denich Ervin

Telefon: 06 72 501-599 / 23346-os mellék

Használatban lévő email cím megadása szükséges.