Ajánljuk figyelmükbe a GINOP 6.1.6-17 és a GINOP 6.1.5-16 kiírásokat, melyek a KKV-k és a nagyvállalatok számára is elérhetővé teszik munkahelyi képzések támogatását munkavállalók számára, akár – rendelkezésre álló de minimis keret esetén - önerő nélkül, 50% előleg mellett, 3-100 mFt közötti nagyságrendben. Vegyék fel velünk a kapcsolatot és részletes tájékoztatót küldünk a lehetőségekről.

 

A JuridEco Zrt. felnőttképzéseket és egyéb, nem iskolarendszerű, rövidciklusú képzéseket, vállalati tréningeket szervez a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával, a Pécsiközgáz Továbbképző Központtal és a Tréning-Térrel együttműködve. 

 

Képzéseink:

A 21. század vezetőinek kompetenciái, funkciói és kihívásai 

Tréningsorozat moduljai

 

Kompetenciák

1. Asszertív kommunikáció

2. Stresszkezelés

3. Idő és erőforrás gazdálkodás

4. Reziliencia, megküzdő képesség

5. Érzelmi intelligencia

6. Prezentáció

7. Motiváció, motiválás

8. A kiválóság útja

9. Coachingszemléletű vezetés

 

Funkció

10. Management funkciók

11. Leadership funkciók

 

Kihívások

12. Burnout

13. Szakértőből vezető

14.  Első 90 nap

 

 

 

 

 

További képzéseink

 

15. Munkáltató márkaépítés

16. Karriertervezés

17. Karriermenedzselés

18. Pályázatírás és projektmenedzselés

19. Innovatív toborzási és kiválasztási módszerek

20. Munkavállalók ösztönzése

21. Excel kezdő

22. Excel haladó

23. Pénzügyi módszertanok alkalmazása kijelölt iparágakban

24. Folyamat-menedzsment és kompetencia tervezés

25. IP (Szellemi vagyon) menedzsment

26. A vállalati pénzügyek új irányai a világgazdasági válság után

27. Vállalatdiagnosztika

28. Kontrolling módszerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Asszertív kommunikáció

Az asszertív kommunikáció a hatékony munkakapcsolatok alapját képezi. Az asszertivitás hozzájárul a nyitott, őszinte légkör létrejöttéhez és segíti a problémák megoldásközpontú kezelését. Olyan ön- és érdekérvényesítő kommunikáció, amely a másik fél érdekeit, céljait is maximálisan figyelembe veszi, és elsődlegesen win-win szituációkra, kimenetekre  törekszik.

A képzés alapvető célja a résztvevők számára olyan gyakorlati eszköztár átadása és készségszintű alkalmazásának elsajátítása, mely biztosítja, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudják saját pozitív és negatív érzelmeiket, gondolataikat anélkül, hogy szükségtelen félelmet, szorongást vagy bármilyen rossz érzést tapasztalnának, vagy megsértenének másokat.

 Kiknek ajánljuk?

Közép- és felsővezetőknek, HR szakembereknek, tanácsadóknak, mindazoknak, akik fejleszteni szeretnék kommunikációs készségüket, akik hatékonyabban szeretnék kifejezni érzéseiket, gondolataikat, hatékonyabb szeretnék érvényesíteni érdekeiket, kezelni konfliktusos helyzeteket.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

 20 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)


 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Stresszkezelés

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék és készségszinten elsajátítsák a hatékony és eredményes stresszkezeléshez szükséges eszközöket és támogatást nyújtson a hosszú távú személyes hatékonyság javulásában. A tréning során a fő hangsúlyt arra helyezzük, hogy a résztvevők beazonosítsák saját jellemző konfliktus és stresszkezelési stílusukat, elemezzék a különböző megoldások előnyeit és lehetséges hátrányait, és elsajátítsanak más megoldási és megküzdési stratégiákat.

Kiknek ajánljuk?

Pozíciótól függetlenül olyan személyeknek javasoljuk a programot, akik életében a másokkal való együttműködés meghatározó, emberekkel együttműködve dolgoznak nap, mint nap. Ajánljuk azoknak, akik szeretnék sikeresebben kezelni magánéleti és munkahelyi nehéz helyzeteiket, javítani munkatársi és személyes kapcsolataikat, és megszabadulni a helytelen stresszkezelés okozta visszahúzó erőktől. 

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

 20 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Idő- és erőforrásgazdálkodás

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tudatos időgazdálkodás módszereit, képesek legyenek megfelelően priorizálni a feladataikat és betartani a határidőket, mellyel személyes hatékonyságukat növelni tudják. A főhangsúlyt a rossz időgazdálkodás hátterében húzódó problémák feltárására helyezzük, mely segítséget nyújt a megfelelő megoldás, szükséges eszközök, változtatások meghatározásához. 

Kiknek ajánljuk?

Pozíciótól függetlenül olyan személyeknek javasoljuk a programot, akik szeretnék megváltoztatni saját időgazdálkodási szokásaikat, szeretnék a munka-magánélet egyensúlyát visszaállítani, jó időgazdálkodással személyes hatékonyságukat fejleszteni, a halogatásoknak, vagy túlterheltségnek véget vetni. 

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

 10 óra, 1 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Reziliencia tréning

A reziliencia azt a tulajdonságunkat jelöli, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a terhelő, nehéz élethelyzetekben is képesek legyünk megőrizni belső egyensúlyunkat, és krízis helyzetben is fel tudjunk állni. A reziliens ember pozitívan gondolkodik és erőforrásokat keres a hiányosságok helyett. Szervezeti értelemben a reziliencia a gyors és sikeres alkalmazkodási képességet jelöli egy folyamatosan változó belső és külső környezethez. A tréning  során a résztvevők megtanulják felmérni maguk illetve a szervezet ellenállóképességét, rugalmasságát, terhelhetőségét, épségben tartani személyes és szervezeti energiaháztartásuk szintjét, felismerni a saját korlátaikat, megelőzni a túlterhelődést és a kiégést.

A tréning célja, hogy a résztevők mindennapjaiba beépüljön a reziliencia-képesség.

Óraszám: 20 tanóra (2 nap) 45 perc/tanóra

Létszám: 6-12 fő

 

 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Érzelmi intelligencia az üzlet világában

Az érzelmi intelligencia fejlesztésének jelentőségét az utóbbi két évtizedben az üzleti szféra szereplői is felismerték, és hatását ma már az üzleti folyamatok hatékonyságának, illetve üzleti eredményekben is mérhetővé tették. Az érzelmi intelligencia egyéni szintjét személyes és társas kompetenciák együttese határozza meg. Múltunkból, szokásainkból fakadóan különböző érzelmekkel reagálunk bizonyos helyzetekre. És kialakuló érzelmeink befolyásolják, hogy hogyan cselekszünk, döntünk, ítélkezünk. Kérdés, hogy ezeket az érzelmeket felismerjük-e, észleljük-e testünk érzelmeinkre adott reakcióit, képesek vagyunk-e minden helyzetben érzelmeinket kezelni és ezáltal jó döntéseket hozni, adekvát módon viselkedni. Érzelmeink ugyanakkor elsősorban társas kapcsolatainkban vagy abból eredendően alakulnak ki, így fontos, hogy érzékeljük környezetünk, társaink érzelmi állapotát is. Az érzelmileg intelligens ember képes a saját és mások érzelmeinek azonosítására, jelentésének megértésére, azok kezelésére, a gondolataival érzelmeinek irányítására és az érzelmi információk gondolkodásába való beépítésére.

A képzés célja az érzelmi intelligencia fejlesztése, melynek kiindulópontja a jelenlegi érzelmi állapot, az érzelmekről való gondolkodás, az érzelmek kifejezése, felismerése terén mutatkozó gyakorlat, szokásrendszer feltérképezése. Ilyenkor felszínre kerülnek a lehetőségek kiaknázását gátló belső akadályok, negatív attitűdök, rossz szokások és érzelmek. Ezt követően kerülhet sor a feltárt belső akadályok szisztematikus leépítésére. Növelhető a személy saját önbecsülése, tudatossága, vagy a mások irányában tanúsított megbecsülés, tudatosság szintje – a személy jelenlegi érzelmi intelligencia szintjétől függően. A tréningen nemcsak önismereti és emberismereti tapasztalatokat szerezhetnek a résztvevők, hanem konkrét módszertanokat ismerhetnek meg, amelyek az élethosszig tartó önfejlesztésben, a döntések érzelmi hátterének megértésében, és a minőségi emberi kapcsolatok kialakításában és a hatékony csapatjátékban is segítik.

Kiknek ajánljuk?

Pozíciótól függetlenül olyan személyeknek javasoljuk a programot, akik szeretnék saját és környezetük viselkedést mélyebben megérteni, egyértelműen és asszertívan kommunikálni, a döntések érzelmi hátterét megérteni, a gondolatok és érzelmek (fej és szív) egyensúlyát megteremteni, érzelmi stabilitásra szert tenni.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam: 50 óra, 5 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Prezentációs készségfejlesztés tréning

A prezentációs készségfejlesztő tréning célja, hogy a résztvevők olyan prezentációs technikákat ismerjenek meg, és építsenek be a gyakorlatukba, amelyek képessé teszik őket mondanivalójuk magabiztos és eredményes átadására.

A tréning nagy teret enged a gyakorlásra, a technikák egyénre szabására, így a 2 nap alatt a fejlődés rendkívül látványos.

A tréning fő témakörei:

·         A prezentáció előkészítésének szempontjai

ü  A hallgatóság és elvárásai megismerése

ü  A prezentáció alapüzenetének és céljának meghatározása

ü  A prezentáció szerkezeti felépítése, a prezentációnkat segítő szemléltető eszközök

·         A prezentációt segítő kommunikációs technikák

ü  Meggyőzési technikák

ü  A többcsatornás (írott és hallott) információk befogadása és hatékonysága

ü  A non-verbális kommunikáció szerepe az üzenetek és az érvek átadásában

ü  A hatáskeltés retorikai eszközei, kérdések, hozzászólások kezelése

·         A prezentáció dinamikája és felépítése

ü  A prezentáció időtartama, a kulcsüzenetek elhelyezése

ü  Mikor és hogyan vonjuk be hallgatóságunkat?

ü  Fordulatok az érdeklődés fenntartása érdekében, az ismétlések és az összefoglalók szerepe

ü  A hallgatóság felé irányuló figyelem, a visszajelzések értékelése

·         A figyelem felkeltése és fenntartása

·         Módszerek a lámpaláz csillapítására

 

Óraszám: 20 tanóra (2 nap) 45 perc/tanóra

Létszám: 6-12 fő

 

 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

Motivációs tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők megértsék, miként lehetnek képesek önmotivált, a sikerért megdolgozni képes, felelősséget vállaló és önállóan döntéseket hozó munkavállalóvá válni, továbbá miként tudnak vezetőként bizalmi, a fejlődést és kiteljesedést szolgáló munkakörnyezetet teremteni az őket követő, a döntésekbe bevonható beosztottjaik számára. A résztvevők a tréning során megismerkednek az elégedettség és elégedetlenség okaival, azonosítják saját mozgatórugóikat, hogy megfesthessék saját jövőképüket.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

20 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

A kiválóság útja

A tréning célja, hogy a résztvevők megértsék, hogy a kiválóság nem valamiféle kiváltsága a kivételes tehetséggel megáldott embereknek, hanem bárki számára elérhető valóság. A tréning során megismerkednek a kiválóság felé vezető út jól körülhatárolható szakaszaival, melyen belül képessé válnak a hajlamaiknak leginkább megfelelő feladat felismerésére, a hatékony tanulási folyamat kialakítására, a kreatív problémamegoldás időtálló stratégiáinak alkalmazására, valamint az elme rugalmasságának megőrzésére irányuló technikák használatára. A tréning egyfajta gondolkodásmódba avatja be a résztvevőket, melynek eredményeképpen motiváltakká és elkötelezettekké válnak a szervezetük érdekében kifejtett kiváló egyéni teljesítmények elérésében.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

20 óra (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

 

A 21. század vezetőinek kompetenciái

A coaching szemléletű vezetés

A klasszikus vezetéselméletek és vezetési stílusok széles tárháza mellett egyre elismertebb az az emberközpontú szemlélet, mely elkötelezett a vezetők és munkavállalók fejlesztése, felelősségvállalásának és tudatosságának növelése mellett. Ennek a szemléletnek gyakorlatban való megvalósulást kitűnően támogatja a coaching szemléletű vezetés, melynek számtalan előnye mutatkozik meg hosszútávon, úgymint:

  • az elkötelezett, motivált munkavállalók,
  • a felelősségteljes munkavégzés,
  • a dolgozók képességeiben rejlő lehetőségek kiaknázása, teljesítőképesség növekedése
  • a kreativitás kiteljesedése a szervezetben.
  • a vezetők önismerete mélyül, kommunikációja fejlődik
  • a vezetők képesek lesznek a beosztottaikkal a helyzetnek megfelelő kommunikációt alkalmazni, a munkatársaikat önálló cselekvésre és munkavégzésre késztetni és bizalmon alapuló légkört kialakítani a környezetükben

 A képzés alapvető céljai a résztvevők számára olyan gyakorlati eszköztár átadása és készségszintű alkalmazásának elsajátítása, mely hosszútávon biztosítja a vezetői és munkavállalói attitűdváltást.

Kiknek ajánljuk?

Közép- és felsővezetőknek, HR szakembereknek, trénereknek, tanácsadóknak, mindazoknak, akik elkötelezettek egy új stílusú vezetési szemléletmód kialakítása mellett.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

 50 óra, 5 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

 

A 21. század vezetőinek funkciói

Leadership tréning 

A tréning célja, hogy a résztvevő vezetők olyan vezetői ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyeknek alkalmazásával a csapatuk és a szervezetük egészének teljesítményét is javítani tudják.

A tréning témakörei: helyzetfüggő vezetés, delegálás, motiválás, számonkérés, visszajelzés adása, teljesítményértékelés. 

A tréning eredményeképpen a résztvevők képessé válnak arra, hogy:

·         mindig a legmegfelelőbb vezetői stílust alkalmazzák

·         kellő önbizalommal végezzék a vezetői munkájukat

·         bizalmat alakítsanak ki maguk és a csapatuk között

·         megtanulják a hatékony delegálás szabályait, az építő jellegű visszajelzés módozatait, különböző motivációs technikákat sajátítanak el.

 A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Óraszám: 20 tanóra (2 nap) 45 perc/tanóra

 

 

 

A 21. század vezetőinek funkciói

Menedzsment funkciók tréning (outdoor tréning!)

A tréning célja, hogy a résztvevők olyan menedzsment funkciókhoz kötődő ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyeknek alkalmazásával a csapatuk és a szervezetük egészének teljesítményét is javítani tudják.

A tréning témakörei: tervezés, szervezés, kontrol, döntéshozatal.

 A tréning eredményeképpen a résztvevők képessé válnak arra, hogy:

·         saját szerepüket tisztán lássák és megértsék

·         magabiztosabban hozzanak döntéseket

·         nagyobb fókuszt helyezzenek a tervezésre

·         erőforrásaikkal jobban gazdálkodjanak

·         és felismerjék és alkalmazzák az ellenőrzés adta lehetőségeket.

 

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Óraszám: 20 tanóra (2 nap) 45 perc/tanóra

 

 

 

A 21. század vezetőinek kihívásai 

Burnout tréning

A kiégés mérhetetlen károkat képes okozni mind az egyén, mind a szervezet, közösség működésében, ezért a témával való foglalkozás elengedhetetlenül fontos. A burnout, mint jelenség veszélye fennáll minden olyan foglalkozás esetében, amelyben fontos szerepe van az emberekkel való kommunikációnak. Így a szervezet-, ill. ezen belül a vezetőfejlesztésben lényeges elem a burnout témája. A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a kiégés okait, tüneteit, fázisait, kezelésének módját. A tréning a legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre, annak fontosságára helyezi, ezért részletesen foglalkozik a megelőzés szintjeivel, módszereivel. A tréninget követően a résztvevők képessé válnak arra, hogy felismerjék saját magukon és a környezetükben élő embertársaikon is a burnout jeleit, valamint képesek kialakítani a megfelelő stratégiát a kiégés megállítására és kezelésére egy ismét egészséges emberi működés elérése érdekében.

Óraszám: 20 tanóra (2 nap) 45 perc/tanóra

 A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

 

 

 

 

A 21. század vezetőinek kihívásai 

Szakértőből vezető válás folyamatát támogató tréning

A jól végzett munka gyakran a ranglétrán való előrelépéshez, vezetői pozícióba való kinevezéshez vezet. A helyzet sok pozitívuma mellett azonban több nehézséggel, komoly kihívással jár az új helyzet, abban az esetben, ha nincs vezetői tapasztalatunk. A jól ismert szakértői munkánk tapasztalatai nem elegendőek a vezetés új típusú feladatainak megoldásához. A tréning a legfontosabb vezetői készségeket, képességeket tekinti át, és ezek fejlesztésében nyújt segítséget. A tréning kitér a célkitűzésre, a vezetői kommunikáció sajátosságaira, delegálásra, csapatépítésre és fejlesztésre, a személyes brand felépítésére; a motiválás, visszajelzés, idő és erőforrás gazdálkodás kérdéskörére és foglakozik a munka-magánélet egyensúlyának újratervezésével, azzal, hogy hogyan előzzük meg a kiégést.

Óraszám: 20 tanóra (2 nap) 45 perc/tanóra

 A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

 

 

 

 

A 21. század vezetőinek kihívásai 

Az első 90 nap támogatása

Egy karrierút során mai felgyorsult világunkban több alkalommal is sor kerülhet váltásra egy munkavállaló életében. Ehhez a helyzethez mind a munkavállalónak, mind egy szervezet vezetőjének tudnia kell alkalmazkodni. Az új pozícióban az első 90 nap eredményessége kulcsfontosságú a vezetők későbbi sikerességét illetően. A sikeres változáskezelésben kulcselem, hogy a munkavállaló, frissen kinevezett vezető képessé váljon az új környezetben mihamarabb felvenni a tempót, ill. hogy az őt irányító vezető képes legyen a szervezetbe való beillesztésére.

A tréning célja, hogy a résztvevők - legyen szó egy új munkakör betöltőjéről, vagy egy új munkakört betöltő munkavállalót irányító vezetőről - képessé váljanak ennek a különösen érzékeny és intenzív átmeneti időszaknak, a benne előforduló helyzeteknek a kezelésére. Megtanulják, hogy napi feladatok ellátása, „tűzoltás”, jelentések készítése mellett, vagy helyett, miként tudnak hozzájárulni a vállalati stratégiához, a csapatuk építéséhez, miként tudnak fejlesztési lehetőségeket keresni, és miként képesek a külső kommunikációra.

 

Létszám: 6-12 fő

Időtartam: 20 tanóra

 

 

További Képzéseink:

Munkáltató márkaépítés

Manapság egyre több cég néz szembe azzal a kihívással, hogy a számára megfelelő munkaerőt megtalálja. A szerencsésebbek rengeteg jelentkezést kapnak, viszont a számtalan jelentkező közül is csekély mértékű azok aránya, akik megfelelnek az elvárásoknak. A sok haszontalan álláspályázat ellenőrzése pedig értékes időt és energiát von el a szervezeti működés során. A kevésbé szerencsések a kellő számú jelentkezés elérésével küzdenek, aminek a hátránya, hogy gyengébb lesz a merítési bázisuk, és ( akár nem túl kedvező ) kompromisszumot kell kötniük annak érdekében, hogy a megüresedett állást végre betölthessék. A probléma kiküszöbölésére egy hasznos megoldás lehet, ha a szervezetnek sikerül ismert, vonzó és hiteles munkáltatói képet kialakítani magáról a jelenlegi és leendő munkavállalói körében. Az ismertségen és vonzóságnak köszönhetően a jobb munkaerőt könnyebb megfogni, elérni, a hitelesség pedig abban segít, hogy a leendő kolléga tudni fogja, mire számítson a szervezetnél, és akinek az nem megfelelő, nem fog jelentkezni, így kímélve meg mindkét felet felesleges találkozóktól. A munkáltatói kép kialakításának és karbantartásának folyamata az employer branding, azaz a munkáltatói márkaépítés.

A képzés célja, hogy tájékoztatást nyújtson a munkáltatói márkaépítésről: a munkáltató márka jelentéséről, tartalmáról, a munkáltatói márkaépítés folyamatáról és lehetséges eszközeiről.

Kiknek ajánljuk?

Közép- és felsővezetőknek, HR szakembereknek, akiknek fontos az, hogy milyen munkáltatói kép él a saját és leendő munkavállalóik fejében.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

7 óra, 1 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

Karriertervezés

Célok és tervek nélkül könnyen elveszhet az egyén a mindennapok során. Annak érdekében, hogy ne csak sodródjunk az árral, érdemes átgondolni, hova tartunk, mit szeretnénk elérni, és azt miként tehetjük meg. A képzés során az elméleti bevezetőt követően gyakorlati feladatokon keresztül kerülnek bemutatásra a karriertervezés lépései.

 A tréning célja a sikeres karrierépítés elsajátítása, ezen belül önismeret fejlesztése, lehetőségek felismerésének támogatása, tudatos jövő- és életpálya-tervezés, egyéni problémamegoldás elősegítése.

 

Kiknek ajánljuk?

Pozíciótól függetlenül olyan személyeknek, akik tudatosabban szeretnék élni mindennapjaikat, a munkájuk során szeretnének valahova tartani, fejlődni, továbblépni.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

12 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

Karriermenedzselés

A kitűzött célok elérése többnyire egy nehézségekkel teli útvonal, amelyen olykor nem egyszerű átküzdenie magát az embernek, viszont ha sikerül, akkor az öröm, az elégedettség érzése mindenért kárpótol. A tréning során bemutatásra kerülnek mind az egyéni, mind a szervezeti karriermenedzselési eszközök, valamint megismerhetik a résztvevők, hogy milyen magatartás, viselkedés lehet célravezető karriercéljaik eléréséhez.

A tréning célja a sikeres karriermenedzselés megvalósítása, ezen belül a célokhoz szükséges (karriermenedzselési) tevékenységek beazonosítása, azok sikeres megvalósításának támogatása, egyéni problémamegoldás és célelérés elősegítése.

 

Kiknek ajánljuk?

Pozíciótól függetlenül olyan személyeknek, akik meg akarják tanulni, hogyan menedzseljék karrierjüket.

 

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

 

Időtartam

12 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

Pályázatírás és projektmenedzselés

Egy uniós pályázat megírása vagy megvalósítása rengeteg buktatók és nehézséget rejt magában, amelyeket, ha nem ismerjük, akkor könnyen jelentős összegű támogatástól eshetünk el.

A képzés célja a sikeres pályázatírás és projektmegvalósítás elősegítése, a résztvevők tájékoztatása arról, mire kell ügyelni egy pályázat megírásakor, milyen szempontokat kell figyelembe venni, milyen tartalommal érdemes azt előállítani, valamint ismertesse, mire érdemes odafigyelni egy projekt menedzselése során.

 

Kiknek ajánljuk?

Pozíciótól függetlenül olyan személyeknek, akik uniós pályázatok írásában vagy megvalósításában vesznek részt.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

12 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

Innovatív toborzási és kiválasztási módszerek

Manapság nem egyszerű feladat megtalálni az ideális jelöltet a megüresedett állásra, viszont az újfajta toborzási és kiválasztási módszerek sokat segíthetnek akár a gyorsaságon, akár a megfelelő jelölt megtalálásában. A képzés során szó lesz többek között a közösségi média, az okos eszközök használatáról a téma kapcsán, a gamification-ről (játékosítás), a munkáltatói márkaépítésről.

A képzés célja megismertesse a résztvevőkkel a toborzás és a kiválasztás folyamatát röviden, majd bemutassa az elérhető új, innovatív módszereket, amelyeket akár nagyobb, akár kisebb méretű szervezetek is alkalmazhatnak.

 

Kiknek ajánljuk?

Közép- és felsővezetőknek, HR szakembereknek

 

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

 

Időtartam

14 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

Munkavállalók ösztönzése

Fontos probléma mostanság a szervezetek számára, hogyan tudják munkavállalóikat megfelelően motiválni a minél jobb teljesítményre. A jó hír, hogy a fizetésen kívül érdemes más lehetőségeket is megfontolni, ugyan is a motivációs felmérések számos más fontos tényezőre is felhívják a figyelmet.

A képzés célja megismertesse a résztvevőkkel a munkavállalói ösztönzés területét, fókuszálva a nem anyagi jellegű megoldásokra, amelyeket vezetőként alkalmazni lehet, érdemes.

 

Kiknek ajánljuk?

Vezetőknek, HR szakembereknek, akik szeretnék megtalálni a módját, hogyan tudják a legjobban motiválni munkatársaikat.

 

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport létszáma optimális létszáma 6-12 fő.

 

Időtartam

6 óra, 1 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

          

Excel - kezdő

 
A képzésben résztvevők képesek lesznek kisebb terjedelmű táblázatot megtervezni, létrehozni, módosítani, azon egyszerűbb műveleteket elvégezni. Megtanulnak diagramot készíteni, standard matematikai és logikai függvényeket alkalmazni, illetve képleteket létrehozni és használni. Kiknek  ajánljuk: Akiknek rövid idő alatt magabiztos táblázatkezelő tudásra van szükségük, és munkahelyi feladataik ellátásához, nyilvántartásaik vezetéséhez szeretnék használni az Excel-t. A tanfolyam időtartama: 30 óra A részvételi díj tartalmazza a tanfolyami díjat és az oktatási segédanyagokat A teljes részvételi díj tartalmazza a tanfolyami oktatás minden költségét! Maximális csoportlétszám: 15 fő.

             

Excel - haladó

A képzés lehetővé teszi, hogy a résztvevők vállalati életből hozott példákon keresztül több mint 100 Excel funkciót és képletet sajátítsanak el. A képzés tematikáját úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők az itt megszerezhető tudás elsajátításával, valós vállalati problémák kezelésére legyenek felkészültek. Ennek érdekében vállalati környezetből hozott gyakorlati példákra építkezünk, és praktikus tippekkel, trükkökkel gazdagítjuk a résztvevők ismereteit.

 

Kiknek  ajánljuk:


Képzéseinket azoknak ajánljuk, akik már használják az Excelt, de tudásuk bizonytalan, valamint a haladó felhasználóknak, akik speciális tudással szeretnék bővíteni táblázatkezelési ismereteiket.

A tanfolyam időtartama: 30 óra

A részvételi díj tartalmazza a tanfolyami díjat és az oktatási segédanyagokat

A teljes részvételi díj tartalmazza a tanfolyami oktatás minden költségét!

Maximális csoportlétszám: 15 fő.

       

 

Pénzügyi módszertanok alkalmazása kijelölt iparágakban

(1. gyógyszeripar, 2. építőipar, 3. energetika, 4. vegyes - több iparágból vett példasor alapján, 5. gépipar)

 

A vállalkozás megítélése tekintetében soha nem szerencsés önmagunkat elemezni. Célszerű a versenytársak gazdálkodási tevékenységére is kitekinteni. A kurzus célja, hogy bemutassa, hogy milyen technikákkal lehet elemezni a versenytársakat, majd abból egy iparági sajátosságokat magába foglaló következtetéseke levonni. Milyen módon lehet ezeket az adatokat összegyűjteni, milyen technikákkal lehet elvégzeni az analízist. A kurzus iparáganként is válaszható.

 

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket a bechmark technikák alkalmazása mellett az iparági elemzésekkel konkrét iparágak esetében.

Kiknek ajánljuk?

Közép és felsővezetők az ipar vagy a szolgáltatás bármely területéről

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport optimális létszáma 15-20 fő.

Időtartam

16 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

  

Folyamat-menedzsment és kompetencia tervezés

 

A folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. Továbbá fontos, hogy a helyes menedzsment döntések meghozatalához szükséges kompetenciák is álljanak rendelkezésre. A folyamattervezéshez szükséges kompetenciák fejlesztését kívánja a kurzus elősegíteni.

 

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket a folyamatfejlesztés lépéseivel és módszereivel, továbbá a tervezéshez szükséges kompetenciák elsajátítást segítse.

Kiknek ajánljuk?

Közép és felsővezetők az ipar vagy a szolgáltatás bármely területéről

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport optimális létszáma 6-20 fő.

Időtartam

20 óra, 2-3 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

 

IP (Szellemi vagyon) menedzsment

 

Az elmúlt évtizedekben a sikeres nemzetközi nagyvállalatok stratégiáján belül kiemelt helyet kapott a szellemi tulajdon védelme, amelynek változatos eszköztárát sikerrel alkalmazták piaci pozícióik erősítéséhez. A legértékesebb márkákkal rendelkező cégeknél az immateriális javak (beleszámítva a szellemivagyon-portfóliókat) értéke részvénypiaci értékük 70-99 %-át is elérheti. Azonban nem csak a nagyvállalatok számára fontos ez, hanem a KKV számára is. A kurzus keretei között a résztvevők megismerkedhetnek a szellemivagyon-értékelés eszközeivel, módszertanával, valamint annak szerepével a vállalati innováció támogatásában és az üzleti- és exportstratégiák kialakításában.

 

A képzés célja, hogy tájékoztatást nyújtson a szellemi vagyon fogalmáról, a vállalkozás életében betöltendő szerepéről, illetve számszerűsítésének technikáiról.

Kiknek ajánljuk?

Felsővezetőknek, tulajdonosoknak pénzügyi szakembereknek, akiknek fontos az, hogy a cég szellemi vagyonának megismerése.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport optimális létszáma 6-20 fő.

Időtartam

8 óra, 1 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

A vállalati pénzügyek új irányai a világgazdasági válság után

 

A kurzus során betekintést nyerhetünk azon döntések hátterében, amelyek segítségével optimális választ tudunk adni a pénzügyi kérdéseinkre. A likviditás menedzsment keretében a készpénztartásra ható tényezők, kockázattal korrigált forgótőke-gazdálkodás, a hitelkeret, mint biztosítás a likviditásra, a készpénztartás és hitelkeret közötti váltás (trade-off) kerülne bemutatásra. A beruházási döntések meghozatalához szükséges modern eszközök alkalmazásának bemutatása sokat segíthet egy nagyon gyorsan változó környezetben a jó alternatíva kiválasztásában. A vállalati kockázatkezelés terén nagyon fontos nem csak a nagyvállalatok, hanem a KKV is legyen felvértezve a megfelelő tudással és eszközrendszerrel. A finanszírozási technikák között mindenképp szükséges megismerkedni a crowdfunding és Fintech lehetőségeivel.

 

A képzés célja, hogy tájékoztatást nyújtson a modern pénzügyek irányvonaláról: finanszírozási új vonaliról, a kockázatelemzés, - kezelés eszközeiről, továbbá a finanszírozási döntések megalapozásáról.

Kiknek ajánljuk?

Közép- és felsővezetőknek, pénzügyi szakembereknek, akiknek fontos az, hogy a modern finanszírozási technikákkal való megismerkedés.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport optimális létszáma 6-12 fő.

Időtartam

20 óra, 2-3 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

Vállalatdiagnosztika (diagnosztika szerepe a stratégiai tervezésben)

Környezetelemzés, marketing terv, a vállalkozás erős, gyenge pontjainak feltárása, erőforrások felmérése

 

A vállalkozások sok esetben nem foglalkoznak átfogóan a gazdálkodásuk hatékonyságával. A környezetelemzés mellett a marketingterv, illetve a további fejezetek kidolgozásához szorosan hozzátartozik a vállalkozás erős és gyenge pontjainak, a tevékenység alapját képező erőforrásoknak és képességeknek vizsgálata. Az egyes tényezők értékelése során célszerű viszonyítási pontként a versenytárs-elemzés során feltárt összefüggésekre támaszkodni, de az értékelésnél mérceként felhasználhatóak iparági átlagok, illetve a vállalkozás jövőképe, küldetése, amennyiben létezik ilyen.

 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék vállalkozásuk azon pontjait, amire a jövőben építeni tudnak, illetve azon elemeket, amelyek esetében változtatásokra van szükség.

Kiknek ajánljuk?

Egyéni, mikrovállalkozások tulajdonosai, KKV vezetői, akiknek fontos az, hogy rendelkezésre álló gazdálkodási információkat hatékonyan tudják feldolgozni, használni és a költséggazdálkodásukat tervezni.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport optimális létszáma 6-15 fő.

Időtartam

8 óra, 1 nap (1 oktatási óra = 45 perc)

 

 

 

Kontrolling módszerek

 

A résztvevők csoportmunkában értékelik a vállalatuk eredményeit a megtanult mutatószámok és költségszámítási rendszerek segítségével. Felállítják a vállalati fejlődés lehetőségét és az optimalizálják a vállalat működését költségtervezési, likviditási és értékesítési oldalról. A módszereket esetpéldákon elemezzük a résztvevők aktív közreműködésével, akik így képesek lesznek ezek alkalmazására saját vállalatuknál is. A KKV esetében sokszor kevés figyelem irányul az ilyen irányú elemzések elvégzésére, a képzés keretében számukra adhat olyan technikai elemeket, amelyeket a rendelkezésre álló erőforrásokkal is elvégezhetők.

 

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátított kontrolling eszközök segítségével képesek legyen a saját vállalatukat elemezni, költséggazdálkodásukat tervezni.

Kiknek ajánljuk?

Számviteli szakembereknek, felső menedzsment tagjainak, akiknek fontos az, hogy rendelkezésre álló gazdálkodási információkat hatékonyan tudják feldolgozni, használni és a költséggazdálkodásukat tervezni.

A csoport létszáma

A hatékony és gyakorlatorientált tanulás érdekében a csoport optimális létszáma 6-15 fő.

Időtartam

16 óra, 2 nap (1 oktatási óra = 45 perc)